Aktuality

Termíny ústního přezkoušení za neúspěšné průběžné testy

Jsou vypsány termíny ústního přezkoušení za testy CET, MAO a HEK. Přihlašování je možné od 17.1. Každý neúspěšný test bude nahrazen jednou otázkou ze seznamu na http://histologie.lf2.cuni.cz/cs/vyuka/histologie/podminky/zimotazky.

Náhradní termíny testů

Náhradní termíny počítačových testů jsou zveřejněny na SIS, přihlašování je možné od 16.11.

Termíny zkoušek pro studenty s ISP

Termíny zkoušek pro studenty s ISP, kteří mají uznané zápočty, jsou zveřejněny na SIS.