Výuka

Ústav zajišťuje výuku

předmětu Histologie a embryologie studijního programu českých i zahraničních studentů (v jazyce anglickém) v oboru Lékařství;

postgraduálního doktorského studia biomedicíny v oborech Biologie a patologie buňky, Experimentální chirurgie a Fyziologie a patofyziologie člověka.