Histologie obecná a histologie oka - FBMI ČVUT

První ročník, zimní semestr, ukončeno klasifikovaným zápočtem

 

Přednáška 2 hodiny jednou za 2 týdny, praktická cvičení 2 hodiny jednou za 2 týdny.

Přednášky i praktická cvičení se konají na Ústavu histologie a embryologie 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol (zastávka Motol, tramvaj č. 9, 10,16, autobus č. 168, 174, 180, 184, 304, 347, 365, 380).