Úvod

  Ústav histologie a embryologie 2.LF UK v Praze byl založen po vzniku 2. lékařské fakulty UK ke dni 17. listopadu 1990 výnosem Spectabilis děkana fakulty prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

  Vedoucí ústavu byla jmenována MUDr. Václava Konrádová, DrSc. (habilitace 1991, jmenování profesorkou 1997). Ústav převzal část personálu i část prostor Ústavu pro výzkum vývoje dítěte ve FNM (laboratoře elektronové mikroskopie) a získal nové prostory v budově Teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské ulici (budova bývalé Vojenské katedry UK).

  V roce 2003 byl po konkursním řízení jmenován vedoucím ústavu doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.

  V létě roku 2004 došlo k nešťastnému požáru TPÚ. Ačkoli Ústav histologie a embryologie nebyl v tzv. horním nedopalku přímo zasažen, destrukce části budovy se na provozu pochopitelně projevila.

  Od léta roku 2007 ústav přežíval v provizorních prostorech na několika místech budov ČVUT.

  V pondělí 10.10.2011 se ústav přestěhoval do nové budovy zvané Žížala. Ve čtvrtek 8.12.2011 byl dodán poslední kus vybavení a laboratoře mohou začít s obvyklou prací.

  Ke 31.1.2015 odstoupil doc. Vajner z místa vedoucího ústavu. Vedením byl pověřen as. Uhlík a po výběrovém řizení byl 1.7.2015 jmenován vedoucím ústavu.

rok 2022 - výlet na Moravu

 

rok 2022 - vyhlášení Dr. Andrey Felšöové "Učitelkou roku" na plese 2.LF

 rok 2022 - Rektorský den na Řípu

 rok 2021

 rok 2016

  Personál ústavu, rok 2010.

   Stavba nové budovy, srpen 2009.

  Horní nedopalek (sídlo ústavu), květen 2005.

  TPÚ 2. LF, budova D, srpen 2004.

 Personál ústavu, rok 2000

Zakládací listina ústavu