Publikační činnost

Učební texty

 1. Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V.: Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie. Druhé upravené vydání. Karolinum, Praha, 2018, 113 s.
 2. Vajner, L., Uhlík, J., Novotný, T., Konrádová, V.: Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie. Druhé upravené vydání. Karolinum, Praha, 2017, 174 s.
 3. Vajner, L., Uhlík, J., Novotný, T., Konrádová, V.: Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie. Karolinum, Praha, 2012, 174 s.
 4. Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V.: Lékařská histologie I. Cytologie a obecná histologie. Karolinum, Praha, 2010, 112 s.
 5. Gest, T.R., Anderson, J.M.: Otázky k opakování embryologie člověka. Český překlad: Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V., Karolinum, Praha, 2005, 123 s.
 6. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J.: Histologie. Přednášky pro bakalářské studium. Nakladatelství H & H Vyšehradská, s.r.o., Praha, 2005, 186 s.
 7. Paulsen, D. F.: Histologie a buněčná biologie. Opakování a příprava ke zkouškám. Český překlad: Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., H & H Vyšehradská, Praha, 2004, 433 s.
 8. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L.: Funkční histologie. H & H Vyšehradská, Praha, 2000, 291 s.
 9. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L.: Funkční histologie. H & H, Praha, 1998, 363 s.
 10. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Glen, I. S.: Histology - lectures. H & H, Praha, 1997, 155 s.
 11. Konrádová, V., Zajícová, A., Uhlík, J., Vajner, L.: Histologie. H & H, Praha, 1996, 336 s.
 12. Konrádová, V., Zajícová, A., Uhlík, J., Vajner, L.: Histologie. H & H, Praha, 1995, 336 s.
 13. Konrádová, V., Zajícová, A., Uhlík, J., Antalíková, L.: Poznámky k přednáškám z histologie. H & H, Praha, 1993, 329 s.

Původní vědecké práce

 1. Eckhardt, A., Novotný, T., Doubková, M., Hronková, L., Vajner, L., Pataridis, S., Hadraba, D., Kulhavá, L., Plencner, M., Knitlová, J., Lišková, J., Uhlík, J., Žaloudíková, M., Vondrášek, D., Mikšík, I., Ošťádal, M.: Novel contribution to clobfoot pathogenesis: The possible role of extracellular matrix proteins. Journal of Orthopaedic Research 20, DOI 10.1002/jor.24211
 2. Novotný, T., Uhlík, J., Vajner, L.: Four-day pulse of sodium cromoglycate modulates pulmonary vessel wall remodeling during 21-day hypoxia in rats. Exp. Lung Res.44 (1),2018: 1-12.DOI: 10.1080/01902148.2017.1393708
 3. Dvořáková, P.: Primární ciliární dyskineze. Medicína po promoci 17 (4), 2016: 330-333.
 4. Šimůnková, P., Uhlík, J., Svobodová, T., Djakow, J., Pohunek, P.: Diagnostika primární ciliární dyskineze. Čes-slov Pediat 71 (2), 2016: 104-110.
 5. Wilhelm, J., Vytášek, R., Uhlík, J., Vajner, L.: Oxidative stress in the developing rat brain due to production of reactive oxygen and nitrogen species. Histochemical and immunohistochemical study. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2016, Article ID 5057610, 12 pages, 2016. doi:10.1155/2016/5057610.
 6. Djakow, J., Kramná, L., Dušátková, L., Uhlík, J., Pursiheimo, J.P., Svobodová, T., Pohunek, P., Cinek, O.: An effective combination of Sanger sequencing with next generation sequencing in the genetic diagnostics of primary ciliary dyskinesia. Pediatric Pulmonology 51 (5), 2016: 498-509.
 7. Wilhelm, J., Ivica, J., Veselská, Z., Uhlík, J., Vajner, L.: Changes in the composition of fatty acids and lipofuscin-like pigments during development of rat heart. Physiol. Res. 64 (5), 2015: 643-651.
 8. Hraběta, J., Groh, T., Khalil, M.A., Poljaková, J., Adam, V., Kizek, R., Uhlík, J., Doktorová, H., Černá, T., Frei, E., Stiborová, M., Eckschlager, T.: Vacuolar-ATPase-mediated intracellular sequestration of ellipticine contributes to drug resistance in neuroblastoma cells. International Journal of Oncology 47, 2015: 971-980.
 9. Novotný, T., Krejčí, J., Malíková. J., Švehlík, V., Wasserbauer, R., Uhlík, J, Vajner, L.: Mast-cell stabilization with sodium cromoglycate modulates pulmonary vessel wall remodeling during 4-day hypoxia in rats. Experimental Lung Research, 41 (5), 2015: 283–292. doi: 10.3109/01902148.2015.1018558
 10. Hoňková, L., Uhlík, J., Beránková, K., Svobodová, T., Pohunek, P.: Epithelial basement membrane thickening is related to TGF-Beta 1 expression in children with chronic respiratory diseases. Pediatric Allergy and Immunology, 2014. doi: 10.1111/pai.12275
 11. Uhlík, J., Šimůnková, P., Žaloudíková, M., Partlová, S., Jarkovský, J., Vajner, L.: Airway wall remodeling in young and adult rats with experimentally provoked bronchial asthma. Int. Arch. Allergy Immunol. 164, 2014: 289-300. doi:10.1159/000366278
 12. Beránková,K., Uhlík,J., Hoňková,L., Pohunek,P.: Structural changes in the bronchial mucosa of young children at risk of developing asthma. Pediatric Allergy and Immunology 25 (2), 2014: 136-142. doi: 10.1111/pai.12145
 13. Pochop,P., Darsová,D., Uhlík,J., Lešťák,J., Kukačka,J., Kodetová,D., Klapková,E., Mališ,J., Vajner,L.: Retinal toxicity after repeated intravitreal carboplatin injection into rabbit eyes. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 158 (4), 2014: 552-556. doi: 10.5507/bp.2012.106.
 14. Filová,E., Rampichová,M., Litvinec,A., Držík,M., Míčková,A., Buzgo,M., Košťáková,E., Martinová,L., Usvald,D., Prosecká,E., Uhlík,J., Motlík,J., Vajner,L., Amler,E.: A cell-free nanofiber composite scaffold regenerated osteochondral defects in miniature pigs. International Journal of Pharmaceutics 447, 2013: 139–149.
 15. Hvizdošová-Kleščová,A., Uhlík,J., Malina,M., Vulterinová,H., Novotný,T., Vajner,L.: Remodeling of fetoplacental arteries in rats due to chronic hypoxia. Exp. Toxicol. Pathol. 65 (1-2), 2013: 97-103, doi 10.1016/j.etp.2011.06.006
 16. Darsová,D., Pochop,P., Uhlík,J., Klapková,E., Tesfaye,H., Kodetová,D., Lešťák,J., Mališ,J., Vajner,L.: Topotecan vitreous and plasma levels and retinal toxicity after transcorneal intravitreal delivery in healthy albino rabbits: Alternative retinoblastoma treatment. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 156 (4), 2012: 318-323. doi: 10.5507/bp.2011.068
 17. Djakow,J., Svobodová,T., Hrach,K., Cinek,O., Uhlík,J., Pohunek,P.: Effectiveness of sequencing selected exons of DNAH5 and DNAI1 in diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Pediatric Pulmonology 47 (9), 2012: 864-875.
 18. Darsová, D., Pochop, P., Vajner, L. Kodetová, D., Uhlík, J., Kukačka, J., Dotřelová, D.: Evaluation of toxicity after periocular and intravitreal administration of carboplatin in the rabbit eyes. Acta Veterinaria 80, 2011: 385-390.  doi:10.2754/avb201180040385
 19. Wilhelm,J., Ošťádalová,I., Vytášek,R., Vajner,L.: Generation of hydrogen peroxide in the developing rat heart. The role of elastin metabolism. Molecular and Cellular Biochemistry 358 (1-2), 2011: 215-220.
 20. Kubrycht,J., Maxová,H., Nyč,O., Vajner,L., Novotná,J., Hezinová,A., Trnková,A., Vráblová,K., Vytášek,R., Valoušková,V.: Isolation of rat lung mast cells for purposes of one-week cultivation using novel percoll variant Percoll PLUS. Physiol. Res. 60 (1), 2011: 83-93.
 21. Rampichová,M., Filová,E., Varga,F., Lytvynets,A., Prosecká,E., Koláčná, L., Motlík,J., Nečas,A., Vajner,L., Uhlík,J., Amler,E.: Fibrin/Hyaluronic Acid Composite Hydrogels as Appropriate Scaffolds for In Vivo Artificial Cartilage Implantation. ASAIO Journal 56 (6), 2010: 563-568.
 22. Pochop, P., Darsová, D., Kukačka, J., Tesfaye, H., Vajner, L., Uhlík, J., Kodetová, D., Mališ, J., Dotřelová, D.: Intravitreal carboplatin concentration and area under concentration versus time curve after intravitreal and periocular delivery. European Journal of Ophthalmology 20 (4), 2010: 745-751.
 23. Bláha, M., Schwab, J., Vajnerová, O., Bednář, M., Vajner, L., Tichý, M.: Intracranial pressure and experimental model of diffuse brain injury in rats. J. Korean Neurosurg. Soc. 47 (1), 2010: 7-10.
 24. Bláha, M., Vajnerová, O., Bednář, M., Vajner, L., Tichý, M.: Traumatická poranění mozku – vliv alkoholu a kofeinu na intrakraniální tlak a průtok krve mozkem Rozhl. Chir. 88 (11), 2009: 682-686.
 25. Mahelková, G., Bačáková, L., Korynta, J., Vajner, L., Vytášek, R.: Effect of culture substrate and culture conditions on lens epithelial cell proliferation and α–smooth muscle actin expression. Folia Biologica (Praha) 55 (2), 2009: 66-76.
 26. Wilhelm, J., Vytášek, R., Ošťádalová, I., Vajner, L.: Evaluation of different methods detecting intracellular generation of free radicals. Molecular and Cellular Biochemistry 328 (1-2), 2009: 167-176.
 27. Maxová, H., Novotná, J., Vajner, L., Tomášová, H., Vytášek, R., Vízek, M., Bačáková, L., Valoušková, V., Eliášová, T., Herget, J.: „In vitro“ hypoxia increases production of matrix metalloproteinases and tryptase in isolated rat lung mast cells.. Physiol. Res. 57 (6), 2008: 903-910.
 28. Uhlík, J., Vajner, L., Adášková, J., Konrádová, V.: Effect of inhalation of single dose of beclomethasone on airway epithelium. Ultrastruct. Pathol. 31 (2), 2007: 221-232.
 29. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J.: Jak reaguje epitel dýchacích cest. In: Morfológia v súčasnosti (Eds. Š. Polák, V. Pospíšilová, I. Varga), Univerzita Komenského, Bratislava 2006: 288-293.
 30. Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V., Kleščová, A., Adášková, J.: Local administration of 2% trimecaine affects the content of fucosylated glycoconjugates in goblet cells in the rabbit tracheal epithelium. Int J Exp Path 87, 4, 283-288, 2006.
 31. Vajner, L., Vytášek, R., Lachmanová, V., Uhlík, J., Konrádová, V., Novotná, J., Hampl, V., Herget, J.: Acute and chronic hypoxia as well as 7-day recovery from chronic hypoxia affects the distribution of pulmonary mast cells and their MMP-13 expression in rats. Int J Exp Path 87, 383-391, 2006.
 32. Tkaczyk, J, Maxová, H., Uhlík, J., Vajner, L., Vytášek, R., Vízek, M.: Isolated lung mast cells do not incerase ROS production in hypoxia. Physiol. Res. 55, 4, 48P, 2006.
 33. Hampl, V., Bíbová, J., Baňasová, A., Uhlík, J., Míková, D., Hniličková, O., Lachmanová, V., Herget, J.: Pulmonary vascular iNOS induction participates in the onset of chronic hypoxic pulmonary hypertension. Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. 290, L11-L20, 2006.
 34. Herget, J., Vajner, L., Hampl, V.: Collagenase expressing mast cells accumulate in the walls of peripheral pulmonary arteries at the beginning of hypoxic pulmonary hypertension. J. Physiol. 567P, 42P, 2005.
 35. Svobodová, T., Uhlík, J., Pohunek, P., Konrádová, V.: Significance of screening examination of ciliary epithelium motility in patients with recurrent respiratory infections. Alergie 7, Suppl. 2, 59-60, 2005.
 36. Wilhelm, J., Skoumalová, A., Vytášek, R., Fišárková, B., Hitka, P., Vajner, L.: Erythrocyte membranes inhibit respiratory burst and protein nitration during phagocytosis by macrophages. Physiol. Res. 54, 5, 533-539, 2005.
 37. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Adášková, J.: Normobaric hypoxia induces mild damage to epithelium of terminal bronchioles in rabbits (ultrastructural study). Vet. Med. – Czech 50, 10, 432-438, 2005.
 38. Maxová, H., Novotná, J., Vajner, L., Vízek, M., Vytášek, R., Herget, J.: Effect of N-acetylcysteine on tissue metalloproteinases activity in RBL-2H3 mast cells exposed to 24 hours of „in vitro“ hypoxia. Physiol. Res. 53, 4, P24, 2004.
 39. Maxová, H., Vajner, L., Vytášek, R., Vízek, M., Herget, J.: Hydrogen peroxide does not affect the metalloproteinases synthesis in RBL-2H3 mast cells. Physiol. Res. 54, 3, P32, 2005.
 40. Maxová, H., Vajner, L.: Žírné buňky a jejich úloha v procesu tkáňové remodelace. Čes. fyziol. 54, 3, 122-126, 2005.
 41. Bouška, I., Matějů, E., Vajner, L.: Über eine Möglichkeit der Anwendung der digitalen Bildanalyse in der rechtsmedizinischen Diagnostik. In: Bockholdt, B., Ehrlich, E.: Der Sturz. Morphologie, Forensische Begutachtung, Fallbeispiele. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin, pp. 283-286, 2005.
 42. Neuwirth, J., Lisý, J., Kynčl, M., Belšan, T., Čumlivská, E., Hořák, J., Krótká, I., Uhlík, J.: Nástin problematiky pediatrické neuroradiologie. Čes. Radiol. 58, 5, 275-287, 2004.
 43. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Adášková, J.: Adrenergic stimulation lowers the proportion of tracheal goblet cells containing fucosylated glycoconjugates in rabbits. Biologia Bratislava 59, 3, 339-345, 2004.
 44. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Adášková, J.: The effect of intravenously administered methylxanthines on the proportion of the goblet cells containing fucosylated glycoconjugates in rabbit tracheal epithelium. Acta Histochem. 106, 1, 47-54, 2004.
 45. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Adášková, J.: Intravenous administration of epinephrine influences proportion of airways' goblet cells containing fucosylated glycoconjugates. Plz. lék. sborn., Suppl. 78, 33-35, 2003.
 46. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Herget, J., Adášková, J.: Ultrastructure of tracheal epithelium exposed to high temperature, 100% humidity and normobaric hypoxia. Plz. lék. sborn., Suppl. 78, 149-152, 2003.
 47. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Herget, J., Adášková, J.: Ultrastructure of the epithelium of terminal bronchioles in rabbits exposed to normobaric hypoxia. Plz. lék. sborn., Suppl. 78, 161-164, 2003.
 48. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Adášková, J.: Changes in proportion of fucosylated glycoconjugates in airways' goblet cell secretion after oral administration of ambroxol. Scripta Medica (Brno) 76, 4, 221-228, 2003.
 49. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Herget, J., Adášková, J.: Mild hyperoxia induces moderate pathological alteration in airway epithelium (ultrastructural study). Vet. Med. - Czech 48, 11, 313-320, 2003.
 50. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Adášková, J., Herget, J.: Comparison of effect of hypoxia on epithelium of trachea and terminal bronchioles. Microsc. Microanal. 9, Suppl. 3, 478-479, 2003.
 51. Konrádová, V.: Vliv inhalačních bronchodilatancií na epitel dýchacích cest. Alergie 5, Suppl. 1, 41-45, 2003.
 52. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Comparison of the effect of aerosols of saline and mineral water on the tracheal epithelium. Acta Vet. Brno 72, 2, 151-156, 2003.
 53. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Zocová, J.: Vliv intravenózní aplikace aminophyllinu na ultrastrukturu epitelu terminálních bronchiolů u králíků. Stud. Pneumol. Phthiseol. 62, 4, 129-134, 2002.
 54. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Herget, J., Adášková, J.: Exposure to hypoxia injures tracheal epithelium (ultrastructural study). Vet. Med. - Czech 47: 270-276, 2002.
 55. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J.: The effects of intravenously administered methylxanthine preparations on the glycoconjugate composition of goblet cells in rabbit tracheal epithelium. Acta Histochem. 104: 107-112, 2002.
 56. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Zocová, J.: Ultrastructure of epithelium of terminal bronchioles in rabbits after inhalation of mineral water aerosol. Acta Vet. Brno 71: 283-288, 2002.
 57. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J., Tůma, S.: Vliv intratracheální aplikace iomeprolu na zastoupení glykokonjugátů v sekretu pohárkových buněk epitelu dýchacích cest. Čes. radiol. 55: 105-108, 2001.
 58. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J.: Mucin histochemistry of tracheal goblet cells after oral administration of ambroxol. Acta Vet. Brno. 70: 9-13, 2001.
 59. Vajner, L., Vortel, V., Brejcha, A.: The expression of sialylated molecules in parafollicular cell hyperplasia of the canine thyroid gland. Vet. Med. - Czech 46: 70-74, 2001.
 60. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J.: The effect of oral administration of salbutamol on the glycoconjugate composition in goblet cells of the tracheal epithelium in rabbits. Vet. Med. - Czech 46: 65-69, 2001.
 61. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Účinek aplikace Syntophyllinu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Stud. Pneumol. Phthiseol. 61: 21-26, 2001.
 62. Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V., Zocová, J.: The effect of adrenergic stimulation on the glycoconjugate composition in goblet cells of the tracheal epithelium in rabbits. Biologia Bratislava 56: 309-314, 2001.
 63. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Changes in tracheal epithelium during 24 hours after inhalation of mineral water. Acta Vet. Brno 70: 167-172, 2001.
 64. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Tracheal epithelium of rabbits after repeated inhalations of mineral water aerosol. Acta Vet. Brno 70: 391-396, 2001.
 65. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Reakce epitelu dýchacích cest na inhalaci fyziologického roztoku. Stud. Pneumol. Phthiseol. 61: 253-257, 2001.
 66. Vajner, L., Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J.: The effect of local administration of 2% trimecaine on the glycoconjugate content of goblet cells in the rabbit tracheal epithelium. Sborník lék. 102: 233-236, 2001.
 67. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Ultrastructure of the tracheal epithelium after administration of aminophylline. Sborník lék. 102: 197-200, 2001.
 68. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Zocová, J.: The effect of a single oral administration of ambroxol on the ultrastructure of the epithelium of terminal bronchioles in rabbits. Sborník lék. 102: 227-231, 2001.
 69. Vajner, L., Vortel, V., Brejcha, A.: Lung filaroidiasis in beagle dogs. Vet. Med. - Czech 45: 25-30, 2000.
 70. Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V., Zocová, J.: The effect of intravenously administered acetylcholine on the glycoconjugate composition in goblet cells of the tracheal epithelium in rabbits. Acta Vet. Brno 69: 17-23, 2000.
 71. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Ultrastructure of the tracheal epithelium after oral administation of salbutamol. Vet. Med. - Czech. 45: 99-104, 2000.
 72. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Srovnání účinku jedné terapeutické dávky Ventolinu aplikované per os nebo inhalační cestou na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Čes. - slov. Pediat. 55: 271-275, 2000.
 73. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J., Tůma, S.: Vliv intratracheální aplikace iomeprolu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Čes. radiol. 54: 193-198, 2000.
 74. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: The efect of Placebo inhaler on the tracheal epithelium in rabbits. Vet. Med. - Czech. 45: 189-194, 2000.
 75. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Reakce sliznice dýchacích cest na perorální aplikaci Ventolinu. Stud. Pneumol. Phthiseol. 60: 87-88, 2000.
 76. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Zocová, J.: Effects of epinephrine administration on epithelial ultrastructure of terminal bronchioles in rabbits. Acta Vet. Brno 69: 261-266, 2000.
 77. Vajner, L., Vortel, V., Sýkorová, B., Brejcha, A., Zocová, J.: Helicobacter gastritis in Beagle dogs. Review of 33 cases in a breeding colony. Eur. J. Vet. Pathol. 6: 49-55, 2000.
 78. Konrádová, V., Vajner, L., Uhlík, J., Zocová, J.: Srovnání účinku inhalace 2 vdechů Ventolinu a preparátu Placebo inhaler na epitel trachey. Stud. Pneumol. Phthiseol. 59: 33-34, 1999.
 79. Uhlík, J., Konrádová, V., Vajner, L., Zocová, J.: Ultrastructure of the epithelium of terminal bronchioles in rabbits after the administration of acetylcholine. Acta Vet. Brno 68: 179-184, 1999.
 80. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: The effect of adrenergic stimulation on the ultrastructure of the tracheal epithelium. Biologia Bratislava 54, Suppl. 6: 169-175, 1999.
 81. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Ultrastruktura epitelu trachey a terminálních bronchiolů po aplikaci dvou dávek acetylcholinu. Plz. lék. Sborn., Suppl. 72: 71-75, 1999.
 82. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: The effect of two b2 adrenergic agonists on the ultrastructure of the airway epithelium in rabbits. Vet. Med.- Czech. 43: 187-192, 1998.
 83. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Vliv aplikace malé dávky atropinu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Otorinolaryngol. (Prague) 47: 92-95, 1998.
 84. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Vliv lokální anestezie na hodnocení ultrastrukturálních nálezů v epitelu velkých bronchů. Otorinolaryngol. (Prague) 47: 159-164, 1998.
 85. Uhlík, J., Tůma, S.: Effect of intratracheal administration of iopamidol on the ultrastructure of the epitelium of terminal bronchioles in rabbits (Oryctolagus cuniculus var. edulis). Acta Vet. Brno 67: 97-101, 1998.
 86. Vajner, L.: Účinek dvou b2 sympatomimetických bronchospasmolytik na podíl sialovaných a sulfonovaných glykokonjugátů v sekretu pohárkových buněk tracheálního epitelu. Čs. patol. 34: 13-16, 1998.
 87. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Effect of an adrenergic agonist and a cholinergic antagonist on the airway epithelium. Vet. Med. - Czech 42: 289-293, 1997.
 88. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Účinek inhalace aerosolu Atroventu aplikovaného z tlakových dávkovacích inhalátorů na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Studia Pneumol. Phthiseol. 57: 265-269, 1997.
 89. Vajner, L., Vortel, V., Brejcha, A.: Lymphocytic thyroiditis in beagle dogs in a breeding colony: histological findings. Vet. Med. Czech 42: 43-49, 1997.
 90. Vajner, L.: Lymphocytic thyroiditis in beagle dogs in a breeding colony: findings of serum autoantibodies. Vet. Med. Czech 42: 333-338, 1997.
 91. Konrádová, V., Uhlík, J., Zocová, J., Zajícová, A.: Comparison of the effect of a high and low dose of atropin on the ultrastructure of the tracheal epithelium. Respiration 63: 150-154, 1996.
 92. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zajícová, A., Zocová, J.: Ultrastructure of the tracheal epithelium in rabbits after acetylcholine administration. Folia Biol. 42: 261-265, 1996.
 93. Konrádová, V., Tůma, S., Uhlík, J., Vajner, L., Zajícová, A., Zocová, J.: Regeneration of injury of the rabbits' (Oryctolagus cuniculus var. edulis) tracheal epithelium due to the intratracheal administration of an iodinated contrast agent. Acta Vet. Brno 65: 143-150, 1996.
 94. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Comparison of the effect of an adrenergic agonist and a cholinergic antagonist on the ultrastructure of the tracheal epithelium. Journal of Computer-Assisted Microscopy 8: 289-290, 1996.
 95. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Reaction of the goblet cells to the cholinergic stimulation. Acta Vet. Brno 65: 175-180, 1996.
 96. Uhlík, J.: Quantitative evaluation of findings in the epithelium of terminal bronchioles in healthy rabbits. (Oryctolagus cuniculus var. edulis). Acta Vet. Brno 65: 181-184, 1996.
 97. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zocová, J.: Vliv jednorázové aplikace Ventolinu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Čs. Pediat. 51: 725-728, 1996.
 98. Konrádová, V., Uhlík, J., Vajner, L., Zajícová, A.: Účinek cholinergní stimulace na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Plzeň. lék. Sborn. 63: 201-202, 1996.
 99. Konrádová, V., Tůma, S., Uhlík, J., Zajícová, A.: Účinek tracheobronchografie vodnými jódovými kontrastními látkami na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest králíka. Česká radiologie 50: 316-322, 1996.
 100. Konrádová, V., Uhlík, J., Zajícová, A., Vajner, L., Zocová, J.: Změny v oblasti řasinkového lemu epitelu dýchacích cest vyvolané perorální aplikací mukolytik. Čs. pediat. 51: 70-75, 1996.
 101. Konrádová, V.: Epitel dýchacích cest a jeho reakce na různé škodliviny. Čas. lékařů čes. 134: 440-444, 1995.
 102. Konrádová, V., Tůma, S., Uhlík, J., Zajícová, A., Zocová, J.: Ultrastructure of the tracheal epithelium in rabbits (Oryctolagus cuniculus var. edulis) after intratracheal administration of two iodinated contrast agents. Acta vet. Brno 64: 147-155, 1995.
 103. Uhlík, J., Konrádová, V., Šrajer, A., Zajícová, A.: An abnormally high occurrence of malformed kinocilia in the tracheal epithelium of a clinically healthy rabbit. Vet. Med. Czech 40: 243-248, 1995.
 104. Zajícová, A.: The structure and the development of the ductus and saccus endolymphaticus in Alligator mississippiensis and Phrynocephalus versicolor (Reptilia). Acta Soc. Zool. Bohem., 59: 267-271, 1995.
 105. Konrádová, V., Tůma, S., Uhlík, J., Zajícová, A.: Ultrastructure of the rabbit tracheal epithelium after application of iopamidol. Funct. Dev. Morphol. 4: 183-185, 1994.
 106. Antalíková, L., Fulka, Jr. J., Horská, M., Petr, J.: Cytoplasmic argyrophilic protein(s) in cumulus-oocyte complexes: a preliminary study. Reprod. Nutr. Dev. 34: 73-80, 1994.
 107. Antalíková, L., Rozinek, J: Localization of basic and acidic argyrophilic proteins in nuclear structures of elongating mouse spermatids. Funct. Dev. Morphol. 4: 83-88, 1994.
 108. Antalíková, L., Rozinek, J., Fulka, Jr. J., Goll, I.: Cytochemical and immunocytochemical ultrastructural study of nucleoproteins during nucleologenesis in 8-cell bovine embryols. Reprod. Nutr. Dev. 33: 455-464, 1993.
 109. Konrádová, V., Tůma, S., Kanta, J., Šulová, J.: Ultrastructure of rabbit tracheal epithelium after the administration of Hexabrix - a hexaiodated contrast agent for tracheobronchography. Funct. Dev. Morphol. 2: 33-37, 1992.
 110. Antalíková, L., Tománek, M., Jendrulek, T.: Ultrastructural and morphometric analysis of cytoplasmic structures in preimplantation pig embryos. Folia Biol. (Praha) 38: 113-121, 1992.
 111. Antalíková, L., Rozinek, J., Goll, I., Jílek, F.: Ultrastructural localization of basic lysine-rich proteins during the nucleologenesis in preimplantation bovine embryos. Folia Biol. (Praha) 38: 340-349, 1992.
 112. Antalíková, L., Rozinek, J.: Morfologicko-cytochemické studium jadérek Sertoliho buněk přežvýkavců. Vet. Med. (Praha) 37: 1-9, 1992.
 113. Konrádová, V., Suková, B., Kanta, J.: Kvantitativní hodnocení řasinkového lemu epitelu velkého bronchu pacientů s opakovaným nebo chronickým respiračním onemocněním. Studia pneumol. phthiseol. Čechosl. 51: 19-30, 1991.
 114. Konrádová, V.: Quantitative evaluation of the degree of damage to tracheal epithelium. Funct. Dev. Morphol. 1: 47-50, 1991.
 115. Konrádová, V.: Kvantitativní hodnocení stupně poškození epitelu trachey. Plzeň. lék. Sborn. Suppl. 63: 317-319, 1991.
 116. Konrádová, V., Kanta, J., Šulová, J.: Effect of bronchoalveolar lavage on the ultrastructure of the tracheal epithelium in rabbits. Respiration 57: 14-20, 1990.
 117. Konrádová, V., Tůma, S., Kanta, J.: The effect of Hexabrix tracheobronchography on the ultrastructure of the airway epithelium. Pediatr. Radiol. 20: 440-443, 1990.
 118. Konrádová, V., Suková, B., Šulová, J.: Účinek jednorázové aplikace preparátu Berotecu na ultrastrukturu epitelu dychacích cest. Studia pneumol. phthiseol. Čechosl. 50: 505-511, 1990.
 119. Konrádová, V., Kanta, J., Šulová, J.: Regeneration of changes produced in rabbit tracheal epithelium by saline lavage of the airways. Folia Morphol. 38: 28-37, 1990.
 120. Konrádová, V.: Vliv aplikace jedné terapeutické dávky Intussinu na ultrastrukturu epitelu dýchacích cest. Čs. pediatrie 45: 350-352, 1990.

Monografie

 1. Vajner, L.: Vývoj ledvin. In: Seeman, T., Janda, J. et al.: Dětská nefrologie. Mladá fronta, Praha 2015: 19-23. ISBN 978-80-204-3360-2.
 2. Chaloupek, K., Štechová, K., Vajner, L.: Fyziologický vývoj dítěte v embryonálním období. In: Štechová, K. et al.: Dítě diabetické matky Komplexní pohled na diabetes a těhotenství. Geum, Semily 2014: 73-93. ISBN 978-80-87969-06-9. Oceněno Cenou Prof. Syllaby jako nejlepší monografie v oboru diabetologie v roce 2014.
 3. Štechová, K., Vajner, L.: Vliv hyperglykemie - diabetická embryopatie. In: Štechová, K. et al.: Dítě diabetické matky Komplexní pohled na diabetes a těhotenství. Geum, Semily 2014: 109-120. ISBN 978-80-87969-06-9. Oceněno Cenou Prof. Syllaby jako nejlepší monografie v oboru diabetologie v roce 2014.
 4. Uhlík, J.: Embryologie (kapitola A.2). In: Lukáš, K., Hoch, J. (eds): Nemoci střev. Grada Publishing, Praha 2018: 33-39. ISBN: 978-80-271-0353-9
 5. Dvořáková P.,Martinů, V., Svobodová, T,. Uhlík, J., Pohunek, P.: Primární ciliární dysineze. In: Pohunek, P., Koťátko, P., Tuková, J. (eds.): Dětská pneumologie. Mladá fronta, Praha 2018: 431-443. ISBN 978-80-204-4912-2
 6. Svobodová, S., Dvořáková, P., Pohunek, P., Dvořáková, M.: Non-CF bronchiektázie. In: Pohunek, P., Koťátko, P., Tuková, J. (eds.): Dětská pneumologie. Mladá fronta, Praha 2018: 464-474. ISBN 978-80-204-4912-2
 7. Svobodová, S., Dvořáková, P., Pohunek, P.: Chronická bronchitida. In: Pohunek, P., Koťátko, P., Tuková, J. (eds.): Dětská pneumologie. Mladá fronta, Praha 2018: 461-463. ISBN 978-80-204-4912-2
 8. Svobodová, S., Dvořáková, P., Pohunek, P.: Tracheomalácie. In: Pohunek, P., Koťátko, P., Tuková, J. (eds.): Dětská pneumologie. Mladá fronta, Praha 2018: 453-460. ISBN 978-80-204-4912-2