Obecné a bezpečnostní pokyny

  1. Před vstupem do mikroskopovacího sálu i do studovny se přezujte a odložte si svrchní oděv! Bílý plášť není nutný. Svrchní oděv a venkovní obuv si odložte do šatní skříňky, nikoliv na chodbu. Čip nebo klíč si můžete půjčit na vrátnici, k půjčení potřebujete kartu ISIC.
  2. V mikroskopovacím sálu a ve studovně ústavu není dovoleno jíst ani pít. Kouření je dovoleno na vyhrazených místech mimo budovu. 
  3. Student je oprávněn zapínat a vypínat lampu studentského mikroskopu. Manipulace s jakýmkoli dalším elektrickým zařízením není dovolena.
  4. Student není oprávněn vstupovat do laboratoří ústavu bez doprovodu učitele.
  5. Jakékoli zranění nebo známky onemocnění okamžitě oznamte vyučujícímu.
  6. Poškození mikroskopického preparátu okamžitě oznamte zaměstnanci ústavu a zajistěte střepy.
  7. Jakoukoli poruchu zařízení ústavu okamžitě oznamte zaměstnanci ústavu.
  8. Při požáru nebo jiném hromadném ohrožení opusťte prostory ústavu podle pokynů zaměstnanců ústavu.