Postgraduální studium

Doktorské postgraduální studium biomedicíny - obor Fyziologie a patofyziologie člověka

V roce 2010 zahájila doktorskou přípravu MUDr. Lenka Hoňková. Téma disertační práce: „Mechanizmy a znaky přestavby stěny dýchacích cest u průduškového astmatu a dalších chronických respiračních onemocnění a jejich vztah k průběhu nemoci a změnám fyziologie dýchání“. Školitel: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

Doktorské postgraduální studium biomedicíny - obor Fyziologie a patofyziologie člověka

V roce 2011 zahájila doktorskou přípravu MUDr. Petra Šimůnková (provdaná Dvořáková). Téma disertační práce: „Morfometrické a imunohistochemické hodnocení remodelace stěny dýchacích cest u experimentálně vyvolaného bronchiálního astmatu“. Školitel: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D., školitel konzultant: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Doktorské postgraduální studium biomedicíny - obor Fyziologie a patofyziologie člověka

V roce 2016 zahájila doktorskou přípravu MUDr. Vendula Martinů. Téma disertační práce: „Funkční, morfologické a klinické aspekty ciliární dyskineze". Školitel: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

Doktorské postgraduální studium biomedicíny - obor Biologie a patologie buňky

V roce 2019 zahájila doktorskou přípravu MUDr. Simona Kadlecová. Téma disertační práce: „Klinicky významné poruchy ciiliární motility a jejich morfologický obraz“. Školitel: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

Doktorské postgraduální studium biomedicíny - obor Biologie a patologie buňky

V roce 2020 zahájila doktorskou přípravu MUDr. Andrea Felšöová. Téma disertační práce: „Sekundární ciliární dyskineze, její výskyt a význam u respiračních onemocnění“. Školitel: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

 

Postgraduální doktorské studium na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK úspěšně dokončili:

2021 - MUDr. Václav Koucký, Ph.D. v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Téma disertační práce: „Detekce časných změn funkce plic u kojenců a malých dětí s cystickou fibrózou, rizikem astmatu a jinými respiračními onemocněním". Školitel: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

2018 - MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. v oboru Biologie a patologie buňky. Téma disertační práce: „Morfologické změny kardiopulmonárního krevního řečiště za experimentálních podmínek“. Školitel: doc. MVDr. L. Vajner, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

2016 - MUDr. Jana Djakow, Ph.D. v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, školitel: doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

2015 - MUDr. Katarína Beránková, Ph.D. v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, školitel: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

2012 - MUDr. Pavel Pochop, Ph.D., v oboru Experimentální chirurgie, školitel: doc. MVDr. L. Vajner, CSc.

2007 - MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D., v oboru Biologie a patologie buňky, školitel: prof. MUDr. V. Konrádová, DrSc.

 

Postgraduální doktorské studium na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK ukončily:

2013 - Mgr. Andrea Hvizdošová v oboru Biologie a patologie buňky, školitel: doc. MVDr. L. Vajner, CSc.

2019 - MUDr. Magdaléna Havlišová v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Školitel: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., školitel konzultant: MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.