Demonstrátoři a lektoři

Praktická výuka histologie a embryologie v rámci společného předmětu Anatomie, histologie a embryologie (AHE) probíhá pod vedením učitelů a lektorů. Vítáme také pomoc demonstrátorů, kteří mají za úkol pomáhat studentům s ovládáním mikroskopu, s orientací v preparátu, s hledáním probíraných struktur a s identifikací detailů. 

Jak se stát demonstrátorem?

Demonstrátoři jsou zpravidla studenti 2. a 3. ročníku, kteří již úspěšně zvládli zkoušku z AHE a projevují zájem o histologickou a embryologickou problematiku. Předpokládáme, že se orientují v probírané látce a svoje znalosti prohlubují samostudiem nebo případně i účastí na pravidelných schůzkách s lektory, které jsou pořádány (obvykle) každý týden v praktikárně ústavu. Demonstrátoři se při praktiku pohybují mezi studenty, reagují na jejich dotazy, ale i aktivně přistupují k mikroskopujícím studentům a rozptylují jejich pochybnosti o studovaných strukturách. Na jednom praktiku je vhodná účast max. 4 demonstrátorů. Zájemci o demonstrování se mohou hlásit e-mailem u vedoucího ústavu. Práce demonstrátora není honorována, ale může být bonifikována 10 body pro stáž IFMSA nebo 1 bodem za semestr pro program Erasmus+. V takovém případě obdrží potvrzení o extrakurikulární aktivitě ti demonstrátoři, kteří "odslouží" alespoň 5 praktik v semestru. Žádosti o potvrzení se rovněž posílají vedoucímu ústavu.

Jak se stát lektorem?

Lektory si vybíráme z řad demonstrátorů po dokončení 3. ročníku. Podmínkou je úspěšně vykonaná zkouška z patologie. Práce lektora je honorovaná, uzavírá se Dohoda o provedení práce. Zájemci o lektorování se mohou hlásit u vedoucího ústavu.