O nás

Ústav histologie a embryologie je pedagogickým a výzkumným pracovištěm 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zajišťujeme především výuku mediků 1. ročníku v anglickém i českém studijním programu. V našem výzkumném zájmu jsou především poruchy ciliárního aparátu, dále se podílíme na výzkumu persistentní fetální vaskularizace čočky, vývoji nosičů cytostatik pro léčbu retinoblastomu a výzkumu hojení jizev s potenciální aplikací v ortopedii.

Historie

Ústav histologie a embryologie 2. LF UK byl založen v Praze po vzniku 2. lékařské fakulty UK ke dni 17. listopadu 1990 výnosem Spectabilis děkana fakulty prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.

Vedoucí ústavu byla jmenována MUDr. Václava Konrádová, DrSc. (habilitace 1991, jmenování profesorkou 1997). Ústav převzal část personálu i část prostor Ústavu pro výzkum vývoje dítěte ve FNM (laboratoře elektronové mikroskopie) a získal nové prostory v budově Teoretických a preklinických ústavů na Plzeňské ulici (budova bývalé Vojenské katedry UK).

V roce 2003 byl po konkursním řízení jmenován vedoucím ústavu doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.

V létě roku 2004 došlo k nešťastnému požáru TPÚ. Ačkoli Ústav histologie a embryologie nebyl v tzv. horním nedopalku přímo zasažen, destrukce části budovy se na provozu pochopitelně projevila.

Od léta roku 2007 ústav přežíval v provizorních prostorech na několika místech budov ČVUT.

V říjnu roku 2011 se ústav přestěhoval do nové budovy zvané Žížala, která vyrostla jako první součást nově budovaného kampusu 2.LF na Plzeňské ulici.

Ke 31.1.2015 odstoupil doc. Vajner z místa vedoucího ústavu. Vedením byl pověřen as. Uhlík a po výběrovém řízení byl 1.7.2015 jmenován vedoucím ústavu.

Galerie - jak šel čas s ÚHE

Vytvořeno: 3. 3. 2023 / Upraveno: 27. 2. 2024 / Responsible person: Administrátor