News

PCD Quant

16. 1. 2024

The Department of Histology and Embryology of the 2nd Faculty of Medicine of Charles University in collaboration with the STU is developing a program for automatic quantification of cilia on transmission electron microscopy images. The program will potentially help in the diagnosis of a rare disease called primary ciliary dyskinesia. The project follows the current trend of applying artificial intelligence in biomedicine.

PCD Quant

16. 1. 2024

Ústav histologie a embryologie 2. LF UK vyvíjí ve spolupráci s STU v Bratislavě program pro automatickou kvantifikaci řasinek na snímcích z transmisní elektronové mikroskopie. Program potenciálně pomůže v diagnostice vzácného onemocnění zvaného primární ciliární dyskineze. Projekt tak navazuje na současný trend aplikace umělé inteligence v biomedicíně.